Naše edukacije

Cyber Edukacija

Zaštita osobnih digitalnih podataka u cyber svijetu

Da li smo dovoljno informisani kada je u pitanju zaštita privatnosti i naših osobnih digitalnih podataka? Većina osoba koje koriste digitalne medije i savremene pametne uređaje nije svjesna koliko je jednostavno pristupiti njihovim digitalnim podacima, čak i kada misle da vode računa o svojoj sigurnosti. U svakodnevnom životu, štete od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe digitalnih podataka mogu biti enormne. Kada se zloupotrebe dese u poslovnom svijetu, potencijalne štete poprimaju sasvim nove razmjere.

Cilj seminara je upoznati učesnike na jednostavan način kako zlonamjerne osobe mogu pristupit osobnim podatcima, dokumentima, slikama i telefonskim razgovorima, te na koje načine se možemo zaštiti da bi smo osigurali da naša privatnost, osobne i poslovne informacije ostanu sigurni.

Seminare će voditi Mr. sci. Vahidin Đaltur, IT ekspert sa preko 20 godina iskustva u informacionim tehnologijama, zaštiti IT sistema i sigurnosti elektronskih podataka, a od 2015. godine stalni sudski vještak za informacijsko – komunikacijske oblasti (digitalna foreznika), predavač na Američkom Univerzitetu BiH na katedri za cyber sigurnost, te predavač u Centru za Edukaciju Sudija i Tužilaca FBiH.