Zaštita osobnih digitalnih podataka u cyber svijetu

Da li smo dovoljno informisani
kada je u pitanju zaštita privatnosti

Većina osoba koje koriste digitalne medije i savremene pametne uređaje nije svjesna koliko je jednostavno pristupiti njihovim digitalnim podatcima, čak i kada misle da vode računa o svojoj sigurnosti. U svakodnevnom životu, štete od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe digitalnih podataka mogu biti enormne. Kada se zloupotrebe dese u poslovnom svijetu, potencijalne štete poprimaju sasvim nove razmjere.

Naš tim!

 

 

 

Naše edukacije